From Our Blog

Ngày Trà Sữa

Ở Mỹ Thì Có Tháng Pizza, Tại Nhật Thì Có Ngày Pocky. Thì ở Đài Loan Hay Nhiều Nơi Khác Đã Có Ngày Trà Sữa Rồi Đấy!

Rồi cũng đã có ngày trà sữa, món uống “quốc dân” cho mọi người rồi đấy. Cuối cùng cũng đã … Continue ReadingỞ Mỹ Thì Có Tháng Pizza, Tại Nhật Thì Có Ngày Pocky. Thì ở Đài Loan Hay Nhiều Nơi Khác Đã Có Ngày Trà Sữa Rồi Đấy!